Jette Nybo Andersen

Navn
Jette Nybo Andersen

Lokalforening
DcH Esbjerg

Egen/egne hund(e)
To labradors og en malinois

Hvilken klasse/program har du trænet og konkurreret i med egne hunde?

  • DcH programmet – har haft 5 hunde hvoraf de 4 har været i e-klassen.
  • Nordisk spor og rundering

Hvor mange år har du været instruktør i DcH?
Mange – startede vist i 1990

På hvilket niveau har du undervist i DcH?
Jeg er kredsinstruktør og har undervist dels ved instruktørgrunduddannelse, dels hundeførerkurser som fx Vandelkursus, Himmerlandsgården og andre mere eller mindre privat arrangerede kurser. Har undervist på alle niveauer i DcH programmet.

Hvad brænder du for som instruktør?
Jeg brænder for at få træningen til at lykkes for hund og fører. Uanset hvilke øvelser man arbejder med.

Hvorfor har du sagt ja til at være instruktør på Vandelkurset?
Fordi jeg rigtig godt kan lide konceptet af seriøs hundetræning, hvor man virkelig i løbet af en uge kan flytte hund og fører. Her er mulighed for stor erfaringsudveksling, både som instruktører og for hundeførerne.  Samtidig er det sociale også vigtigt – ikke på bekostning af træningen – men sidestillet med. Man får venskaber og bekendtskaber og træningsrelationer over hele landet.

Hvad kan gøre dig rigtig glad som instruktør?
At lave set up, som giver hund og fører positive oplevelser med træningen, samtidig med at man udfordres, så man hele tiden bliver dygtigere og bedre rustet til opgaverne.

Andre kommentarer
Glæder mig til endnu et år på Vandel.

Tilbage